4 nadelen van factoring: de meest voorkomende argumenten

Gepubliceerd op 21/06/2022

Factoring bestaat al vele decennia, maar heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Dit komt doordat algemene banken sinds 2017, als gevolg van nieuwe Basel-normen, terughoudender zijn geworden met het verstrekken van kortlopende kredieten aan het bedrijfsleven. Toch bestaan er nog steeds enkele misverstanden die als nadelen worden gezien van deze moderne vorm van financieren. In dit artikel behandelen we de vier meest voorkomende argumenten tegen factoring.

1. Kosten

Een van de meest gehoorde nadelen van factoring zijn de hoge kosten. In het verleden was dit zeker een terecht bezwaar. Doordat de factormaatschappij veel werkzaamheden handmatig moest verrichten waren met name de kosten voor het beheer, het zogenoemde factorloon, hoog. Deze werkzaamheden bestonden o.a. uit het invoeren van de facturen, het bijwerken van de betalingen en het verzenden van herinneringen en aanmaningen. Al deze werkzaamheden zijn tegenwoordig allemaal geautomatiseerd. De communicatie met de afnemers over de facturen en betalingen vindt bijvoorbeeld grotendeels via e-mail en vaak ook via sms en WhatsApp plaats. Dit zorgt voor lage kosten en neemt veel werk uit handen van de ondernemer. Hierdoor is het factorloon (of omzetprovisie) enorm in prijs verlaagd. Waar het 2 decennia geleden nog wel eens ruim 1% van de omzet was, is dat tegenwoordig gemiddeld zo’n 0,3% en regelmatig nog een stuk minder. Ook de rentekosten zijn dankzij een betere funding van de factormaatschappijen zodanig verlaagd dat deze, zeker bij wat grotere kredieten, vergelijkbaar zijn met de rente die grote banken vragen.

2. Niet alle debiteuren worden geaccepteerd

Factormaatschappijen financieren enkel vorderingen die betrekking hebben op afgeronde prestaties en debiteuren met een verzekeringslimiet. Dat houdt in dat wanneer de kredietverzekeraar geen limiet afgeeft op een debiteur deze niet voor financiering in aanmerking komt. Dit is een nadeel, maar anderzijds is dit ook een belangrijk signaal. Als een verzekeraar geen limiet afgeeft, dan is dat een signaal dat het risico op die betreffende afnemer groot is. Dit is een goed argument om met de afnemer in gesprek te gaan over (gedeeltelijke) vooruitbetaling of een kortere betalingstermijn. Hierdoor kunt u debiteurenverliezen verlagen en het bedrijfsresultaat op langere termijn verbeteren. Het is overigens onder voorwaarden ook mogelijk om een factoringovereenkomst te sluiten zonder dat de debiteuren verzekerd zijn.

3. Bemoeienis met debiteurenbeheer

Na het sluiten van een factorovereenkomst neemt de maatschappij het debiteurenbeheer van de onderneming over. Zij gaan na de vervaldag herinneringen en aanmaningen sturen en de debiteuren bellen met het verzoek de vervallen facturen te betalen. Sommige ondernemers zien dit als een nadelige bemoeienis van de financier. Vergeet echter niet dat hier het principe van ‘vreemde ogen dwingen’ opgaat. Door het uitbesteden van het creditmanagement aan de factormaatschappij, wordt de gemiddelde betalingstermijn verlaagd en daarmee dalen gelijktijdig de jaarlijkse rentekosten.  Overigens geldt ook hier dat er afspraken te maken zijn over het (gedeeltelijk) zelf blijven voeren van het debiteurenbeheer. Bij grotere bedrijven is het zelfs mogelijk dat de factormaatschappij zich hier helemaal niet mee bemoeit en dat de afnemers niet eens weten dat zij werken met een factormaatschappij.

4. Imago slechte bedrijven

Wij horen vaak het argument dat factoring alleen voor slechte bedrijven is die geen ‘gewoon’ bankkrediet kunnen krijgen. Nog afgezien van het feit dat het sowieso tegenwoordig ook voor financieel sterke bedrijven lastig is om een rekening courant krediet te krijgen bij een van de grote banken, is dat een achterhaalde stelling. Wij zien ook steeds meer grote, financieel sterke bedrijven gebruik maken van factoring. Dit omdat de kosten vergelijkbaar zijn met die van een normaal krediet en dat door de combinatie met een kredietverzekering zij het risico veel beter kunnen managen. Daar komt nog bij dat een factoringkrediet veel beter de pieken en dalen in het seizoen opvangt en automatisch meegroeit met de omzetgroei van een bedrijf. Hierdoor is het ook voor financieel gezonde bedrijven vaak een betere financieringsoplossing.

Meer weten over de voor- en nadelen van factoring?

Wilt u meer informatie om te bepalen of factoring ook voor uw bedrijf een betere oplossing is? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Meer weten? Neem contact op.