Wat kost factoring? Alle kosten op een rijtje

Gepubliceerd op 19/04/2021

Factoring is een alternatieve financiering voor ondernemers en is de laatste 10 jaar in populariteit gegroeid. Steeds meer bedrijven maken hier gebruik van en als logisch gevolg is ook het aantal aanbieders toegenomen. In deze blog geven wij inzicht in waar u op moet letten bij het kiezen van een factoringpartij en hoe de kosten van factoring zijn opgebouwd.

Wat is factoring?

Wat betekent factoring? Factoring is een flexibele manier van debiteurenfinanciering. U draagt uw factuur over aan een bedrijf dat factoring aanbied, een factoringmaatschappij. Zij betalen u het bedrag direct uit. Het geld staat binnen 24 uur op uw rekening. Zo bent u niet langer afhankelijk van de betalingstermijn.  

Wanneer kies je voor factoring

U heeft het vast weleens meegemaakt: uw diensten zijn al weken of maanden geleden geleverd, maar de factuur is nog steeds niet betaald. Vooral grote bedrijven hanteren vaak lange betaaltermijnen wat uw cashflow niet ten goede komt. Met factoring betalen partijen uw facturen direct uit, zonder te letten op de betalingstermijn van uw opdrachtgevers. Zo heeft u geen omkijken naar openstaande facturen en bent u gegarandeerd van een optimale liquiditeit.

Wat kost factoring?

Er bestaat veel onduidelijkheid over de kosten van factoring. Veel aanbieders hebben verborgen kosten waardoor u nooit precies weet waar u aan toe bent. Wij zetten de verschillende soorten kosten voor u op een rijtje zodat u weet waarop u moet letten bij het kiezen van een factoringbedrijf.

1. De rentekosten

We zien in de markt grote verschillen in rentekosten bij factormaatschappijen. Dit is niet alleen met de hoogte van de rente, maar ook hoe zij deze rente berekenen. Voorbeelden van verschillende renteberekeningen:

a) funding tegen lage kosten

Enerzijds heb je de gelieerde factormaatschappijen die onderdeel zijn van een algemene bank. Zij kunnen profiteren van funding tegen lage kosten (o.a. spaargelden) en hanteren meestal een rente gebaseerd op de 1 of 3 maands Euribor (tegenwoordig zelfs negatief) met een opslag. Deze opslag varieert globaal van 1% tot 4,5%.

b) inkoop met een commerciële (risico-)opslag

Daarnaast heb je financiers die hun rentetarieven baseren op hun eigen inkoop met een commerciële (risico-)opslag. In dit geval bestaan de rentekosten uit de basisrente van bijvoorbeeld 4% met een individuele opslag van 1,5% tot 4%. Het totaal komt dan uit op 5,5% tot 8%. Deze rentes berekenen zij op jaarbasis over het daadwerkelijke kredietgebruik. Dus niet over wat u kunt lenen, maar over wat u daadwerkelijk leent.

c) krediet- en bereidstellingsprovisie

Vaak komen er nog bijkomende rentekosten bij in de vorm van kredietprovisie. Deze kosten baseren zij over het gemiddelde of op het hoogste kredietgebruik in een bepaalde periode. Ook berekenen sommige partijen een bereidstellingsprovisie over het deel van het krediet dat u niet heeft gebruikt in een bepaalde periode. De krediet- en bereidstellingsprovisies variëren tussen de 0,125% en 1% per jaar.

d) American Factoring

Er zijn factoringmaatschappijen die niet per se de hele werkkapitaalbehoefte financieren, maar één of meerdere individuele vorderingen financieren of kopen. Dit heet ‘American Factoring’. Zij verdisconteren hun rentekosten vaak in de factorfee. Deze is dan afhankelijk van de gegoedheid van de debiteur en de betaaltermijn. Voor een betaaltermijn van 30 dagen bedraagt het totaaltarief ergens tussen 1% en 5%.

Let op: dit is niet de rente per jaar, maar de eenmalige kosten voor het overdragen van de vordering. Bij een langere betaaltermijn kunnen de kosten hoger worden dan het hiervoor geschetste tarief. Het is dan ook zaak om alleen facturen te verkopen waarvan u zeker weet dat deze binnen redelijke termijn betaald gaan worden.

2. Factorloon/omzetprovisie

Naast rentekosten berekenen factormaatschappijen vaak een provisie voor de extra werkzaamheden die ze moeten doen. Dit kan bestaan uit beheer, creditmanagement en risicodekking (kredietverzekering). Even afgezien van het risicogedeelte bedraagt deze commissie voor een gemiddeld MKB-bedrijf ongeveer 0,3% tot 0,5% over de omzet. Met grotere bedrijven spreken zij vaak vaste bedragen per jaar af en verwachten ze dat zij zelf het creditmanagement doen. Hierdoor valt bij deze bedrijven de provisie vaak lager uit.

Bij American Factoring is het factorloon opgenomen in het hiervoor genoemde tarief van 1 tot 5% van het factuurbedrag (bij betaling binnen 30 dagen).

3. Overige kosten

Naast bovengenoemde hoofdbestanddelen krijgt een bedrijf ook te maken met andere kosten zoals een eenmalige afsluitprovisie, normale kosten voor het betalingsverkeer en kosten voor het registreren van pandlijsten. Dit is bij een ‘normale’ bankfinanciering niet anders.

Conclusie

We kunnen concluderen dat factoring in de regel, maar zeker niet altijd, duurder is dan een standaard bankkrediet. Hier staat dan wel vaak een hogere financiering en meer flexibiliteit tegenover.

Vindt u het moeilijk om door het enorme aanbod van aanbieders de juiste te vinden? Onze adviseurs vertellen u snel op basis van een eerste eenvoudige scan of en welke vorm van factoring voor u geschikt is.

Meer weten? Neem contact op.