Factoring: 5 verschillende varianten

Gepubliceerd op 24/06/2021

Wanneer we het over werkkapitaalfinanciering hebben valt vaak de term factoring. Factoring is in de kern een debiteurenfinanciering, maar wat u zich wellicht niet realiseert, is dat er vele vormen van factoring zijn. In dit artikel geven we een overzicht van de verschillende varianten.

De 5 varianten die factoring bedrijven in Nederland aanbieden

1. Full Factoring

Ook wel Old Line factoring genoemd, is de meest traditionele factoring en ook meest complete factoring variant. De factormaatschappij verstrekt hierbij financiering, neemt het debiteurenrisico over en verzorgt tevens de inning en bewaking van de debiteurenportefeuille. De onderneming beperkt zich tot het leveren van het product of de dienst. Na het verzenden en verpanden van de factuur neemt de factormaatschappij het over. Mocht de afnemer niet in staat blijken om de factuur te betalen, is het risico voor de factormaatschappij. Dit geldt vanzelfsprekend niet wanneer de afnemer niet wil betalen ingeval van een dispuut. Deze variant wordt ook wel eens aangeduid als non-recourse factoring, maar aangezien we in Nederland werken met stille verpanding (silent factoring) waarbij geen sprake is van koop van de vorderingen, is dit niet helemaal juist.

2. Commercial Financing 

Ookwel invoice Discounting. Het grote verschil met Full Factoring is dat de onderneming hierbij zelf verantwoordelijk is voor het debiteurenbeheer. Meestal gaat dit samen met overdracht van het debiteurenrisico (kredietverzekering), maar deze variant is ook mogelijk zonder deze overdracht. Dit hangt af van de financiële positie van de onderneming zelf.

3. American Factoring

Bij bovengenoemde varianten is sprake van financiering van de gehele debiteurenportefeuille gedurende een vooraf bepaalde minimumperiode van vaak 1 jaar. Deze vormen zijn daardoor ook meer geschikt voor grotere bedrijven met een minimum omzet tussen de € 1 en € 3 miljoen op jaarbasis. Niet alle bedrijven hebben behoefte aan een doorlopende hoge financiering, maar kennen slechts periodiek een extra kredietbehoefte. Hiervoor is American Factoring geschikt. Hierbij is het mogelijk om individuele facturen te verkopen. Dat maakt deze vorm uitermate geschikt om factoring voor kleine bedrijven toegankelijk te maken. Zo kan de onderneming de facturen met een korte betalingstermijn zelf houden, maar de facturen van debiteuren met een betaaltermijn van bijvoorbeeld  45 of 60 dagen verkopen aan de factormaatschappij. De factormaatschappij betaalt direct tot 100% van het factuurbedrag inclusief btw uit. Nadeel is dat de factormaatschappij de afnemers te allen tijde moet checken en zij, in sommige gevallen, de factuur voor akkoord moeten accepteren. American Factoring is aanzienlijk duurder dan de eerste twee varianten, maar daar staat de hoge directe uitbetaling en de flexibiliteit tegenover. Hierdoor is American Factoring de snelst groeiende variant van de laatste jaren.

4. Reverse Factoring

Zoals de naam al zegt, is dit een omgekeerde manier van factoring. Hier gaat het niet om de financiering van de vorderingen die de onderneming op haar klanten heeft, maar juist om de overdracht van de vorderingen die de leveranciers op de onderneming hebben. Deze vorm van factoring is met name geschikt voor grotere bedrijven met veel kleinere leveranciers. De leveranciers dragen hun vordering op de onderneming over aan de factormaatschappij en krijgen direct betaald. De onderneming zelf hoeft pas veel later aan de factormaatschappij te betalen. Hierdoor verbetert deze vorm zowel de werkkapitaalpositie van de leverancier als van de onderneming zelf. Omdat de onderneming vooraf de facturen goedkeurt, is het risico voor de factormaatschappij klein. Hierdoor zijn de kosten van deze vorm laag en betalen de leverancier en onderneming deze vaak samen. Omdat er meerdere partijen in de bedrijfskolom profiteren van deze vorm van factoring gebruikt men ook wel de term Supply Chain Finance.

5. Inkoopfinanciering

Hoewel dit niet echt een vorm van factoring is, benoemen we deze hier toch. Dit omdat het erg dicht tegen factoring aanzit en we het ook vaak in die combinatie gebruiken. Bij inkoopfinanciering start de financiering al een stap eerder dan bij de factuur. Deze financieringsvorm is met name geschikt voor handelsbedrijven die hun goederen inkopen bij een beperkt aantal (buitenlandse) leveranciers. Omdat deze leveranciers meestal de producenten zijn, willen zij geen debiteurenrisico lopen en verlangen ze daarom betaling van de factuur vóór verzending van de goederen. De financieringsmaatschappij die de inkoop voorfinanciert doet dit op basis van de orderportefeuille van de onderneming. Voorwaarde is dat de inkopen voor het grootste deel zijn voorverkocht. De financier betaalt de leverancier namens de onderneming en de onderneming betaalt de financier terug nadat ze de goederen ontvangen en uitgeleverd heeft aan haar afnemers. Vandaar dat inkoopfinanciering meestal gepaard gaat met factoring. Dit kan bij dezelfde financier, maar ook bij twee verschillende leveranciers zijn. Het is een vrij bewerkelijke financieringsvorm en is daarom geschikt voor grotere bedrijven (> € 10 miljoen omzet) met een goede financiële positie.

We hebben hier de belangrijkste varianten van factoring genoemd. Zoals uit het artikel naar voren komt is factoring geschikt voor kleine, middelgrote maar ook voor grote bedrijven. Er zijn daarnaast eveneens tussenvormen mogelijk.

Meer weten?

Wilt u weten of factoring geschikt is voor uw onderneming, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Of lees in dit artikel over de 4 grootste misvattingen over factoring.

Meer weten? Neem contact op.