Spotcap: supersnelle kredietfinanciering dankzij de nieuwste technologie

Gepubliceerd op 21/10/2019

Spotcap is een relatief nieuwe aanbieder van zakelijke kredietverlening op de Nederlandse markt. Tijd voor een kennismaking met dit bedrijf door middel van zes vragen aan Ferhat Oztürk, Partner Accountmanager van Spotcap.

Ferhat, wat kun je vertellen over jullie product?

Ferhat Oztürk: ‘Spotcap biedt zakelijk krediet van 10.000 tot 350.000 euro met een maximale looptijd van 24 maanden. We werken volledig online. Ondernemers kunnen bij ons heel eenvoudig een aanvraag indienen zonder fysieke afspraken en onnodig papierwerk. Omdat wij technologie inzetten als enabler kan ons team van analisten complete aanvragen binnen één werkdag beoordelen. Wij toetsen volledig op actuele data; een businessplan of prognose is daarom niet nodig. Daarnaast kunnen wij dankzij onze gedegen risicoanalyse financieren zonder aanvullende zekerheden te vragen.’

Vanuit welke gedachte is Spotcap opgericht?

‘Spotcap is opgericht vanuit ondernemersgeest en met veel kennis en expertise in financiële dienstverlening. Wij streven naar eenvoudige toegang tot zakelijke financiering voor gevestigde ondernemers. Onze visie op zakelijke kredietverlening is dat deze toegankelijk, transparant en eerlijk moet zijn. Hieraan dragen wij bij door kwaliteit en meerwaarde te bieden en altijd beschikbaar te zijn voor onze klanten en partners. En door écht met hen mee te denken.’

Voor welke (soort) bedrijven biedt Spotcap een oplossing?

‘Ondernemers komen bij ons omdat ze met willen groeien of juist hun continuïteit willen behouden. Om bij ons in aanmerking te komen voor een krediet, dient een bedrijf minimaal twee jaar operationeel te zijn en een jaaromzet van ten minste 300.000 euro te hebben. Verder helpen een langere bestaanshistorie, positieve financiële trends en voldoende terugbetaalcapaciteit mee. Wij zijn er dus voor ondernemingen met een gezonde cashflow die net dat stapje extra willen zetten en daar aanvullende financiering bij nodig hebben.’

Voor welke specifieke financieringsvraagstukken is Spotcap dé oplossing?

‘Wij kunnen vaak oplossingen bieden wanneer verruiming van het werkkapitaal gewenst is. We zijn er voor diverse soorten werkkapitaalfinanciering; denk aan het financieren van voorraad of extra personeel, het voorfinancieren van projecten of opdrachten of het realiseren van flexibele ruimte op een bestaande rekening-courant.

‘Ook worden we vaak ingezet voor seizoensfinanciering. Dit gebeurt met name vanwege de flexibiliteit die we kunnen bieden. Denk aan een flexibele opnametermijn en de mogelijkheid om de faciliteit tussentijds te verlengen of te verhogen.

‘Omdat we geen aanvullende zekerheden vragen, is ons product bovendien uitstekend inzetbaar in een stapelfinanciering; veel klanten zetten ons in ter aanvulling op bestaand krediet. Daarnaast kan de snelheid een doorslaggevende factor zijn. Doordat we zo snel kunnen toetsen, kan een ondernemer vaak beter inspelen op de kansen die hij tegenkomt.

‘Tot slot zijn we onderscheidend in onverzekerd krediet: juist omdat wij geen aanvullende zekerheden vragen – en dit risico kunnen afdekken met gedegen analyses en de nieuwste technologie –  is ons product uitstekend inzetbaar in combinatie met andere financieringsvormen, bijvoorbeeld een langlopende bancaire lening waarbij het onderpand reeds vergeven is.’

Waarom werken jullie graag met een tussenpersoon als Xolv?

‘Naar mijn mening zit er ontzettend veel meerwaarde in financieel advies. Het aanbod van mkb-financiers in de markt is ontzettend groot en divers. Daardoor zien ondernemers vaak door de bomen het bos niet meer en komen ze uit bij financieringsoplossingen die niet per se goed aansluiten bij hun specifieke situatie en financieringsbehoefte. Een tussenpersoon in de vorm van een financieel adviseur kent de markt en het aanbod en kan een ondernemer de juiste oplossing bieden.’

Tot slot: op welk vlak wil Spotcap zich onderscheiden?

‘We zijn niet het grootste fintech-bedrijf van Nederland, maar dat is ook niet onze doelstelling. Wij willen kwalitatief de beste fintech-kredietverstrekker zijn en de best mogelijke service bieden. Concreet betekent dit dat we de tijd nemen om relaties op te bouwen en écht mee te denken in oplossingen. Daarbij streven we naar goede en snelle service, transparante voorwaarden en een flexibel product. Dit is bijvoorbeeld dan ook zichtbaar op een platform als Trustpilot, waar wij onder de zakelijke kredietverstrekkers als nummer één gerankt zijn.

‘Daarnaast zijn we een verantwoorde kredietverstrekker: we voldoen aan de hoogste eisen in de markt voor verantwoorde kredietverlening en ontvingen onlangs het keurmerk ‘Erkend MKB Financier’ van Stichting MKB Financiering. Bij deze stichting zijn wij aangesloten sinds de oprichting, waarin we tevens hebben ondersteund als founding partner. Zo hebben wij ons steentje kunnen bijdragen aan een betere en transparante markt, iets waar wij natuurlijk enorm trots op zijn.’

Ook Xolv is overtuigd van de producten en diensten van Spotcap. Daarom hebben wij een partnership gesloten en nemen wij de oplossingen van Spotcap ook mee in de adviezen richting onze eigen klanten. Meer weten over zakelijke kredietverlening? Bekijk hier wat Xolv voor u kan betekenen.

Meer weten? Neem contact op.