Kredietinformatie: essentieel onderdeel van efficiënt debiteurenbeheer!

Gepubliceerd op 17/05/2022

U herkent het vast? De deal is rond, de champagne geopend en iedereen deelt mee in de feestvreugde. Maar hoe voorkomt u dat deze vreugde omslaat in een kater? Meer dan de helft van de faillissementen ontstaat door slecht debiteurenbeheer. In dit artikel bespreken we de stappen van een efficiënt debiteurenbeheer. We staan met name uitgebreid stil bij de eerste stap, het toetsen van de kredietwaardigheid van uw afnemers.

Wat is debiteurenbeheer?

Debiteurenbeheer is allang niet meer uitsluitend het nabellen van openstaande facturen. Het is een verlengstuk van de commercie en daarom zo belangrijk. Optimalisatie van uw debiteurenbeheer valt of staat met de juiste mensen en de juiste tools.

Wat zijn de stappen van een efficiënt debiteurenbeheer?

  1. Toetsing van de kredietwaardigheid van uw afnemers
  2. Controle en monitoring van bestaande klanten 
  3. Specifieke klantbenadering per klanttype
  4. Beleid ten aanzien van te late betalingen
  5. Correcte en kordate afhandeling van disputen
  6. Verlaging van de DSO (= Days Sales Outstanding)
  7. Minimaliseren van afschrijvingen op kredietrisico’s

In dit stuk gaan we dieper in op de eerste stap, namelijk de toetsing van de kredietwaardigheid van uw klant.

Voordelen van goede kredietinformatie

Met kredietinformatie bespaart u tijd én geld: u weet met wie u zakendoet. Goede kredietinformatie verkleint de kans op wanbetaling. Check of uw potentiële afnemers, zowel bestaande als nieuwe relaties, kredietwaardig zijn voordat u met hen in zee gaat. Voorkomen is beter dan genezen.

Inzicht in kwaliteit klantenportefeuille

Inzicht in de kwaliteit van uw klantenportefeuille is van cruciaal belang voor uw dagelijkse debiteurenbeheer, de onderhandelingen met bestaande- en nieuwe afnemers en het maken van strategische keuzes met betrekking tot uw (toekomstige) werkkapitaal. Wanneer u zich er bijvoorbeeld van bewust bent dat de kans groot is dat een belangrijke klant binnen afzienbare tijd niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kunt u tijdig actie ondernemen. Zo wordt u niet verrast door onverwachtse afboekingen en omzetderving. Waardevolle en prijsbepalende informatie dus.

Daarnaast is het voor u in de rol van (potentiële) investeerder of portfolio manager van groot belang om goed inzicht te hebben in de kwaliteit van de debiteuren van bedrijven waarin u van plan bent te investeren, of die u wilt verkopen. Dit kan medebepalend zijn voor de koop- of verkoopprijs van een deelneming of onderneming.

Meer informatie

Xolv heeft, in samenwerking met ’s werelds meest vooraanstaande kredietverzekeraars, een aantal risicoanalyse tools ontwikkeld voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van bedrijven wereldwijd. Wilt u weten hoe u deze tools voor uw onderneming kunt inzetten? Neem dan contact op met de specialisten van Xolv.

Meer weten? Neem contact op.