Alles wat je moet weten bij het overnemen en financieren van een bedrijf

Gepubliceerd op 19/01/2022

Het kopen van een bedrijf, groot of klein, is voor zowel de koper als de verkoper een intensieve gebeurtenis. Het is op geen enkele wijze te vergelijken met het kopen of financieren van een huis of bedrijfspand. In dit artikel bespreken we zaken waarmee u rekening moet houden bij het overnemen en financieren van een onderneming.

Bij het kopen of financieren van onroerend goed, zakelijk of privé, is het stappenplan vrijwel altijd hetzelfde en kunt u vooraf een goede inschatting van de tijd maken die ervoor nodig is. Dit alles gaat niet op bij de overname van een bedrijf en de financiering van die overname. Bij het overnemen van een bedrijf is niets zeker zou je kunnen zeggen. Het traject van eerste kennismaking tot aan de gang naar de notaris voor de overdracht van de aandelen kan binnen enkele maanden geregeld zijn, maar het kan ook een jaar of langer duren. Het kan zelfs gebeuren dat, na maandenlange gesprekken en onderhandelingen, de deal alsnog afketst en zowel koper als verkoper met lege handen staan.

Betrek financiers al vroeg bij het traject van de bedrijfsovername

Gelukkig komt het in veel gevallen wel degelijk tot een overname. De volgende belangrijke stap is dan de financiering te regelen. Xolv adviseert altijd de mogelijke financiers al in een vroeg stadium bij het traject te betrekken. Dit kan feitelijk al na het tekenen van de LOI (Letter of Intent), de intentieverklaring. Hierdoor kunt u onnodig tijdverlies voorkomen.

Financieren met vreemd vermogen

Kopers betalen de overnamesom soms deels met eigen middelen, maar in veruit de meeste gevallen financieren zij een groot deel met vreemd vermogen. De financiering kunt u onderverdelen in de volgende componenten:

  1. Eigen middelen
  2. Uitgestelde deel van de koopsom, de ‘vendor loan’
  3. Het deel van de koopsom dat u extern moet financieren
  4. Het benodigde werkkapitaal

In dit artikel gaan wij in op de drie laatste componenten.

Vendor loan

In veel gevallen spreken de verkoper en koper af dat de koper een deel van de koopsom, vaak zo’n 10% tot 30%, later betaalt. Dit noem je de zogenoemde ‘vendor loan’. Dit kan een vast bedrag zijn, maar dit is net zo vaak een variabel deel waarvan de precieze hoogte afhankelijk is van de resultaten van het bedrijf. Een vendor loan verlaagt de externe financieringsbehoefte en versterkt de financiële positie van het bedrijf. Financiers zijn hierdoor eerder bereid een scherpe aanbieding te doen. Houd er rekening mee dat financiers voorwaarden kunnen stellen aan de terugbetaling van de vendor loan. Denk hierbij aan een minimale solvabiliteit of een bepaald minimaal te realiseren bedrijfsresultaat. Hoe sterker de financiële performance van het over te nemen bedrijf, hoe scherper de condities vaak zijn.

Externe financiering

Omdat er in veel gevallen sprake is van te betalen goodwill (je betaalt meer dan de som van de activa minus de passiva), zal een deel van het externe krediet vaak ongedekt zijn. Nederlandse banken en enkele andere financiers hebben dan de mogelijkheid om een deel onder garantie van de Nederlandse Staat te financieren.

Werkkapitaal- en overnamefinanciering

Bij elkaar opgeteld moeten de eerste 3 componenten voldoende zijn om de totale overeengekomen koopsom te betalen. Wat men vaak vergeet, is dat er naast de financiering van de koopsom ook nog behoefte is aan werkkapitaalfinanciering. Deze is na de overname vaak hoger dan ervoor. Dit komt omdat de oud-eigenaar vaak (een deel van) het vermogen heeft uitgekeerd voor de overname. En ook omdat de onderneming na overname zwaardere rente- en aflossingsverplichtingen heeft. Dit laatste is het gevolg van de eerdergenoemde overnamefinanciering. Het is daarom belangrijk om in het overname- en financieringsplan zowel de financiering voor de koopsom, als die voor het werkkapitaal mee te nemen.

Meer informatie

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen bij een overnametraject? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten? Neem contact op.