Garanties

Garanties

Goedkopere garanties

Het kan voorkomen dat u een garantie moet afgeven aan klanten, zowel in de publieke als private sector. Waarschijnlijk doet u dat nu via uw bank, maar dat kan erg kostbaar zijn. Tevens wordt het bedrag van de garantie ingehouden op de door de bank beschikbaar gestelde krediet.

Sinds een paar jaar zijn er nieuwe garantieverstrekkers actief op de Nederlandse markt, die concurrerende garanties kunnen verstrekken. Het grootste voordeel is dat ze geen beslag leggen op de beschikbare liquiditeiten. De meesten zijn betrouwbare maatschappijen met goede ratings zodat de partij die de garantie ontvangt er zeker van kan zijn dat er indien nodig ook daadwerkelijk wordt uitbetaald. Garanties kunnen binnen 24 uur afgegeven worden.

Welke garanties kunnen o.a. afgegeven worden:

  • Huurgarantie
  • Inschrijvingsgarantie
  • Vooruitbetalingsgarantie
  • Uitvoeringsgarantie
  • Onderhoudsgarantie
  • Douanegarantie

Waarom garanties via Xolv?

  • Wij vergelijken de verschillende aanbieders
  • Wij helpen u bij de selectie van de juiste partij
  • Wij kunnen ook internationaal ondersteuning bieden

Meer weten? Neem contact op.