Waar je op moet letten bij Direct Lending?

Snel geld lenen zonder tussenkomst van een bank. Een rechtstreekse lening van een geldverstrekker aan een bedrijf, dat is Direct Lending. Nu banken steeds terughoudender worden met het verstrekken van geld, de bank minder interesse heeft in bepaalde segmenten en de procedures bureaucratischer zijn geworden, kan Direct Lending een serieus alternatief zijn.

In 4 stappen uw kredietlimiet verhogen

Steeds vaker en intensiever bemiddelen wij voor het krijgen van een hogere dekking voor onze relaties. Doordat de economie aan het herstellen is en de prijzen aan het stijgen zijn, zien we dat hier steeds meer behoefte aan is. In deze blog leest u welke stappen nodig zijn om een verhoging en een zogenoemde Top-Up limiet, een aanvullende kredietlimiet, aan te vragen.

Geen oplossing? Onmogelijk!

Oplossingen

What’s in a name? In het geval van Xolv alles! Denken in oplossingen zit niet alleen in onze naam, maar vooral ook in ons DNA. Het is een sport om door te dringen tot de kern van het probleem, pas daarna kunnen we een geschikte oplossingen bedenken en presenteren aan onze klanten. Wat dat oplevert? Een afname van de de financiële risico’s van onze klanten en tegelijkertijd een toename van het beschikbare werkkapitaal.

Terugbetalen coronaschulden: past je bestaande financiering nog wel?

Als goed ondernemer stel je jezelf regelmatig de vraag of de bestaande financiering nog past bij huidige én op korte termijn verwachte situatie van je bedrijf. Dat geldt altijd, maar zeker in de uitdagende periode die we hebben gehad en nog voor ons hebben. Denk maar aan alle coronasteun, waarvan de terugbetalingsplicht in oktober vorig jaar is begonnen.

Het gaat niet om behaalde, maar om betaalde omzet

Marlies Itsme

itsme is een familiebedrijf en dat stralen we nog steeds uit. We zijn groot, maar nog altijd flexibel, ruimdenkend en vriendelijk. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Onze klanten staan bij ons centraal, als het goed gaat met hen, is dat voor ons automatisch ook goed. We zijn ervan overtuigd dat dat gevoel van partnership bijdraagt aan de doelen die we gezamenlijk hebben. En linksom of rechtsom zoeken we altijd naar oplossingen waar iedereen beter van wordt. Dat vergt vertrouwen en creativiteit. itsme geeft die ruimte.

Omzetpolis kredietverzekering: niet langer een must! 

Exporteurs vragen meer en meer ondersteuning bij het incasseren van betalingen en afdekken van risico’s. De belangrijkste partners zijn nog steeds de banken, export verenigingen en kredietverzekeraars. Naast de traditionele kredietverzekeringspolis (de zogenoemde omzetpolis) zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe producten ontwikkeld. Zowel bestaande als nieuw toegetreden verzekeraars zoeken naar mogelijkheden om de nog altijd grote groep onverzekerde bedrijven aan zich te binden. Of juist naar mogelijkheden om bestaande verzekerden nog beter van dienst te zijn. Die ontwikkeling op de kredietverzekeringsmarkt leidt tot steeds meer innovatieve producten op maat.

Financiële garanties via verzekeraars: dit zijn de kansen

Het kan voorkomen dat je een garantie of borgstelling moet afgeven aan klanten, dat kan zowel in de publieke als private sector gevraagd worden. De markt voor deze financiële garanties is de laatste jaren flink veranderd. Waar in het verleden – een uitzondering daargelaten – vrijwel direct gesproken werd over bankgaranties, begeven zich tegenwoordig steeds meer andere partijen op de markt. Daarbij gaat het vooral om verzekeraars. En dat biedt kansen.

Aandachtspunten bij de overname van een bedrijf

Het overnemen van een bedrijf is niet iets dat je vaak doet, of je moet een professioneel investeerder zijn. Een bedrijfsovername is een delicaat proces. Dat geldt zowel voor de verkoper als voor de koper. De verkoper verheugt zich weliswaar op een aantrekkelijke koopsom, die vaak zijn pensioen zeker stelt, maar aan de andere kant neemt hij ook afscheid van zijn levenswerk. Hij vraagt zich dan ook af of het bedrijf, dat hij met bloed, zweet en tranen heeft opgebouwd, wel in goede handen is bij de beoogde koper. En beschikt de koper wel over de benodigde middelen of financiering? Voor de koper is het proces niet minder spannend. Vaak is het de eerste keer dat hij een bedrijf overneemt. Betaalt hij niet te veel? Kloppen de cijfers die hij van de verkopende partij ontvangen heeft? Lukt het hem om het succes voort te zetten en is hij in staat de financiering van de koopsom rond te krijgen en deze vervolgens ook in de afgesproken termijnen terug te betalen? Kortom, een spannend proces voor beide partijen.

Wat doe je tegen fraude? 9 tips om fraude te voorkomen

Fraude

Zodra je fraude in je onderneming constateert, ben je natuurlijk vaak al te laat. En dan komen derden vaak vertellen wat je anders had kunnen en moeten doen. Daar heb je niets meer aan. Voorkomen is beter dan genezen! Maar fraudeurs worden steeds inventiever om (vaak) ongezien geld of middelen te vervreemden. Je kunt interne én externe fraude verzekeren. Mocht het dan, ondanks de tips in dit artikel, nog eens voorkomen… dan beperk je tenminste de schade.

Voorkom onnodige fouten en extra kosten

Alerts in software

Het mooie van software is dat het in ontwikkeling blijft en er constant verbeteringen in aangebracht kunnen worden. Wij werken nauw samen met Creditdevice om Polismanager steeds verder te optimaliseren. Zo hebben we vorig jaar alerts ingebouwd, zodat Xolv direct berichten krijgt bij specifieke mutaties of afwijkingen. Kredietverzekeringen zijn lijvige documenten, met veel voorwaarden. Het handmatig beheren kost tijd, aandacht, kennis en kunde. Net als rijden met een papieren routekaart.