Hoe doe je zaken in risicolanden?

Als je internationaal zakendoet, zijn er bepaalde risico’s die je af kunt dekken. Landen kunnen direct of indirect bij conflicten worden betrokken en dat heeft enorme geopolitieke gevolgen. Denk maar aan China, Iran, Libanon, de VS, Jordanië, Saudi-Arabië, de aanhoudende oorlog tussen Oekraïne en Rusland en het ernstige conflict tussen Israël en de Hamas in de Gazastrook. We staan stil bij het persoonlijk leed onder de bevolking en de vele slachtoffers die vallen.

Door staatsgarantie toch krediet

Fred Soers Krediet

Er is een regeling waardoor een bedrijf het onderpand kan vergroten, zodat financiers meer zekerheid krijgen in het proces voor het afsluiten van een lening. De Nederlandse regering staat garant voor de verstrekte BMKB-kredieten (ook wel bekend als Staatsgaranties). De bank kan de helft van de kredietaanvraag onderbrengen in een borgstellingskrediet, waardoor de staat voor 90% garant staat. Wat het doel daarvan is? Het stimuleren van de Nederlandse mkb’ers. Maar ook alternatieve geldverstrekkers mogen kredieten met staatsgarantie verstrekken. En dat brengt voor ondernemers absoluut voordelen met zich mee. 

Verzekeren afnemers in risicolanden

Wereld Xolv

Naast de aanhoudende oorlog tussen Oekraïne en Rusland is er een nieuw ernstig conflict bij gekomen, de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Het meest verschrikkelijke van deze oorlog is het persoonlijk leed onder de burgerbevolking en de vele doden en gewonden die het met zich meebrengt.

MKB’er is de weg kwijt

MKB xolb

We hebben al vaker geschreven over de problemen die ondernemers ondervinden bij het verkrijgen van financiering voor hun bedrijf. Het blijkt dat het de laatste tien, vijftien jaar steeds lastiger is geworden om via de gebruikelijke kanalen bedrijfsfinancieringen aan te trekken. We doelen hierbij op de algemene banken. Hiervan hebben we er in Nederland niet veel meer. We hebben het over ABN AMRO, ING en Rabobank en wellicht dat we de Volksbank ook nog mee kunnen tellen. Met name de eerste drie, met een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 80%, hebben zich de laatste decennia steeds verder uit de markt voor MKB-bedrijfsfinancieringen teruggetrokken. Terwijl de markt groeide, nam de kredietverlening aan het MKB in die periode met 16% af. Het aantal financieringen kleiner dan € 250.000 is in die periode zelfs met 40% afgenomen.

Is het verstandig om politieke dekking mee te verzekeren?

Xolv politiek risico

Ook kredietwaardige internationale afnemers, kunnen soms buiten hun schuld om geen betalingen doen. Denk maar aan een situatie in een land waar oorlog uitbreekt. We hoeven je niet uit te leggen dat je als leverancier forse risico’s loopt door niet-betaalde facturen. En ja, je kunt je verzekeren tegen politieke instabiele situaties in het land van je afnemer. Maar wat is er dan precies verzekerd?

Incasso: leveranciers aan retailbranche 

Faillisement Xolv

Je kunt dit jaar geen krant meer openslaan of er staat wel een artikel in over een bedrijf of bedrijvengroep in zwaar weer. Als belangrijkste oorzaken gelden het aflopen van de grote steunprogramma’s in 2022 in combinatie met de hoge energieprijzen, hoge rente en de (bijna) recessie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het verplicht terugbetalen van de uitgestelde belastingschulden speelt ongetwijfeld ook een grote rol. Wat bijzonder opvalt is dat er veel grote maar ook kleinere, minder bekende, retailketens dit jaar in de problemen zijn gekomen.

Juiste mensen en juiste tools

Het proces van debiteurenbeheer begint eigenlijk al voordat je een overeenkomst aangaat met een klant. We gaan er even vanuit dat dat proces loopt, je hebt de juiste mensen op de juiste plek zitten om ervoor te zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is. Maar er zijn natuurlijk altijd manieren om te optimaliseren.

Wat moet je melden bij je kredietverzekeraar als een klant in de WHOA-procedure zit?

WHOA debiteuren

De WHOA stelt levensvatbare bedrijven in staat om een ondraaglijke schuldenlast te herstructureren voordat het tot een faillissement komt. Als de schuldeisers die twee derde van de uitstaande schuld in handen hebben akkoord gaan met de regeling, kan de rechter de resterende crediteuren dwingen mee te doen. Verschillende categorieën schuldeisers mogen anders behandeld worden. Dat stelt de ondernemer in zwaar weer in staat om bijvoorbeeld de financiers minder of later te betalen dan de leveranciers. Als leverancier blijf je dan leveren en zo komt het bedrijf niet zonder voorraden te zitten.

WHOA is een hot topic

WHOA Xolv

Door de media-aandacht over de grotere retailers die in zwaar weer verkeren, is de WHOA bekender geworden onder een breder publiek. Denk maar aan Big Bazar en ook voetbalclubs ADO Den Haag en VVV Venlo. Maar over het algemeen zijn deze procedures niet openbaar en is het grote publiek niet op de hoogte van een WHOA-traject. 

Wat is er aan de hand in de retailsector?

Retail Xolv

Verzekeraars geven al enige tijd aan dat het aantal faillissementen zal gaan toenemen, toch duurde het lang voordat we echt een toename zagen. Na de zomervakantie van 2022 namen non-betalingen, incassozaken en betalingsregelingen toe. Pas vanaf tweede kwartaal 2023 zagen we de eerste grote faillissementen en insolventies in het nieuws verschijnen. Met name de retailsector wordt nu hard geraakt.